Utbilda dig till Borrtekniker!

Vill Du arbeta med att förse samhället med bland annat vatten och energi? Arbeta ute med maskiner och natur? Vara med och skapa morgondagens infrastruktur? Undersöka markens egenskaper i jakt på mineral eller stabilitet? Då kanske Borrteknikeryrket är någonting för dig!

Nyckeln till att framgångsrikt erbjuda yrkesutbildning är att ständigt anpassa sig till det rådande läget på marknaden och att planera kreativt. Tyngdpunkten i vår utbildning ligger därför på vatten- och energiborrning, borrad grundläggning. Även ett block med prospekteringsborrning och geoteknik ingår i kursen.

Nästa utbildning planerar att starta med förberedande kurser den 8 januari 2019. Utbildningen kommer att bedrivas i Lernias lokaler på Söderforsgatan 1 i Uppsala. Ta buss nr 10 och hållplatsen du ska kliva av är Hållnäsgatan. Du kan söka resan från din hållplats i ULs resplanare: ul.se för en bättre överblick se på karta här.

Nyfiken på yrket?
Besök nedan länkar för att lära dig mer om brunnsborraryrket.
Arbetsförmedlingens presentation yrket här finns bland annat en filmad intervju med en borrtekniker.
SGUs portal Geopraktisk är en portal där du får lära dig mer om vad borrning är och hur du blir borrare .

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad.
Förberedande utbildningen är sökbar på ID 121765 utbildningen Borrtekniker är sökbar på ID 121766.

Det kan vara svårt att finna information om utbildningen på Arbetsförmedlingens hemsida.  Du är därför välkommen att ringa oss på Geotec 0757-008820 för mer information om utbildningen och hur du blir antagen.

Unik utbildning
Geotec har i snart 30 år utbildat blivande borrare och fortbildat yrkesaktiva. Våra kurser genomförs som arbetsmarknadsutbildning och erbjuds arbetslösa via landets arbetsförmedlingar.

För att säkerställa att kurserna är aktuella och relevanta anlitar vi specialister och yrkesmän inom alla de delområden som ingår i utbildningen. Borrtekniska kunskaper förmedlas dels av skickliga yrkesmän från våra medlemsföretag, dels av landets främsta tillverkare av borrningsutrustning och geologiskt kunnande kommer från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Obligatorisk praktik
En längre praktikperiod i direkt anslutning till den mer teoretiskt inriktade delen av utbildningen är viktigt. Tack vare samarbetet inom branschen är varje kursdeltagare garanterad en fullvärdig praktik. Detta koncept är mycket framgångsrikt. Den relativt långa praktikperioden bidrar till att eleven får gott om tid att tillämpa de teoretiska kunskaperna och nöta in nödvändiga moment i arbetet.

Antagningskrav
För att du ska bli antagen till kursen krävs att du

* har erfarenhet av antingen maskiner, bygg-, anläggnings, gruv-, skogs-, lantbruks- eller sjöfartsarbete

* av arbetsmarknadsskäl kan bedömas som lämplig för yrket och i sådana fall kommer från närbesläktade yrkesområden

* har fysiska och språkliga förutsättningar att arbeta inom yrket

* har svenskt körkort (lägst klass B), samt

* är införstådd med och accepterar rörligheten i branschen.

Kursbeskrivning
Utbildningen syftar till att ge kursdeltagarna de teoretiska och praktiska grundkunskaper som krävs för anställning inom yrket, samt kompletterande kunskaper för redan yrkesverksamma i branschen.

Kursen består av separata avsnitt, så kallade moduler. Dessa är sedan indelade i moment. Modulerna omfattar teori och praktiska övningar samt praktik ute på företag.

 • Förberedande yrkesteori.
 • Utrustningskunskap och underhållsservice.
 • Borrhammare och borrkronor.
 • Borrning i fält.
 • Pneumatik
 • Hydraulik.
 • Svetsteknik.
 • Allmän geologi
 • Hydrogeologi.
 • Borrteknik.
 • Värmepumpteknik
 • Plast- och kollektorrörteknik.
 • Vattenpumpteknik
 • Vattenrening.
 • Brunnsteknik.
 • Grundläggningsborrning.
 • Geoteknisk borrning.
 • Prospekteringsborrning.
 • Gällande lagstiftning
 • Hälsa och säkerhet.
 • Borrningsekonomi – marknadsföring – kundkontakt.
 • Praktikarbete

Certifikat och behörigheter som omfattas av utbildningen.

 • ADR-utbildning. Nivå: 1,3
 • Heta arbeten.
 • Arbete på väg. Nivå: 1 och 2
 • Elektrosvets. EN 13067
 • Körkort för lastbil med släp, C+CE

Omfattningen av respektive utbildningsmodul anpassas efter den aktuella kursinriktningen.

Antal utbildningsplatser: max 18.

Efter slutförd utbildning och godkänt muntligt kunskapsprov inför examinationsgrupp erhåller deltagarna ett kursintyg.

Låter ovan intressant? Ladda ner vår fil ”Brev till sökande” här och ta med dig denna till din handledare på Arbetsförmedlingen

Frågor: kontakta Johan Andersson tel: 075-7008820 alt. utbildning@geotec.se

Vi finns även på Facebook.

Läs gärna