Pressrelease – Rototec köper Borrteknik AB

ROTOTEC FORTSÄTTER SIN TILLVÄXTRESA GENOM FÖRVÄRV AV BORRKRONAN AB

Rototec koncernen, Europas marknadsledare inom energiborrning, fortsätter att expandera och stärker sin position i Sverige genom förvärvet av Borrkronan AB. Affären trädde i kraft 10:e

Mars 2017. ”Geoenergin i Norden växer kraftigt och det är viktigt att hela tiden vara i framkant och utveckla branschen, vara lyhörd för kundernas behov och följa marknadens utveckling. Genom förvärvet stärker vi Rototecs position i Sverige och har en stark grund för fortsatt utveckling”, säger Rototecs VD Mikko Ojanne.

Borrkronan AB ingår efter förvärvet i Rototec koncernen med verksamhet i Finland, Norge

och Sverige. Företagets ägare och anställda kommer framöver arbeta inom Rototecs organisation. ”Geoenergimarknadens utveckling mot allt större projekt kommer kräva stora resurser och investeringar av alla aktörer som satsar på en långsiktig verksamhet inom branschen. Tillsammans är vi starka! Sammanslagningen med Rototec erbjuder både befintliga och nya kunder hög kvalitet och pålitlig service. Utöver den löpande verksamheten vi idag har, stärks vi upp av Rototecs konsultdel som erbjuder projekteringstjänster för alla typer och storlekar av projekt”, säger Borrkronans VD Jonas Grundström.

I Sverige har megaprojekten ökat i antal under senaste tiden. De områden som växer inom geoenergin är bland annat sjukhus, kontorsbyggnader, skolor, bostadsrättsföreningar och industribyggnader där energibehovet inom värme och kyla är stort. Även energibolag har uttryckt intresse av ett samarbete med Rototec.

”Med en stor maskinpark möjliggör vi att megaprojekt med hundratals energibrunnar kan genomföras med kort tidsplan i hela Norden. Med ett pålitligt och effektivt helhetskoncept från projektering till utförande konkurrerar vi om dem stora projekten på ett effektivt sätt med andra värme- och kyllösningar”, berättar Mikko Ojanne och fortsätter: ”Utvecklingen mot större och större projekt ökar potentialen men kräver samtidigt att aktörerna i branschen anpassar sina verksamheter till framtiden. Det kommer kräva betydande investeringar och att hela tiden utveckla organisationen”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information och intervjuer:

Mikko Ojanne

VD

+46 70 952 14 81

mikko.ojanne@rototec.se

 

Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en driven branschinnovatör. Geoenergi är förnybar energi från marken som kan användas till att värma och kyla fastigheter i alla storlekar. Rototecs tjänster omfattar hela processen kring geoenergisystem – allt från konsultation till installation. Företaget grundades 2007 och bedriver verksamhet i hela Norden. Omsättningen år 2016 uppgick till 37 miljoner euro. www.rototec.se

 

Foto: Jonas Grundström, VD, Borrkronan & Mikko Ojanne, VD, Rototec

Ny avtalsleverantör ! E.M.S Teknik AB

Äntligen har E.M.S. Teknik AB blivit avtalsleverantör till Geotec.
E.M.S. Teknik AB är en stor aktör med ett brett sortiment inom vattenpumpar och tillbehör till vår bransch och många av er känner väl till E.M.S. Teknik AB redan.
Vi hälsar VD Freddie Ekman med personal varmt välkomna och ser fram emot att få se dem i nätverket framöver!

Klicka här för att besöka deras hemsida.

Då kom den till slut – Normbrunn 16

Nya Normbrunn har till slut släppts av SGU.

För att ta del av den klicka här

Boverkets modell orättvis mot förnybar el

Boverket lade för någon vecka sedan fram sitt förslag till svensk tillämpning av EU:s direktiv om så kallade nära-nollenergibyggnader. Där skriver Boverket att mängden energi som en byggnad använder ska räknas upp med 2,5 för eluppvärmda byggnader, oavsett vilken energikälla som använts. Samtidigt ska den vara oförändrad för byggnader med fjärrvärme. Det innebär att fjärrvärme blir normerande oavsett hur fossil eller förnybar den nu är.

Geotecs VD Johan Barth lämnar sin syn på Boverkets förslag och ger sig in i debatten om NNE, nära-nollbyggnader. Läs hans debattartikel i Dagens Samhälle här

 

DeBe förvärvar Pemtec

DeBe förvärvar Pemtec

I början av vecka 5 blev det klart. Debe Pumpar AB förvärvar Pemtec AB.

VD för Debe Pumpar, Oscar Heydorn, låter meddela följande:

Genom förvärvet av Pemtec förstärker Debe bolagen sin ställning till att bli en av de ledande leverantörerna av produkter och lösningar till den nordiska brunnsborrarmarknaden. Bolagen kompletterar varandra mycket väl och tillsammans kan vi erbjuda våra kunder ett bredare produktsortiment än tidigare. Förvärvet tillför oss och våra kunder betydande fördelar och affärsmöjligheter genom närvaro, synergier och företagens olika kompetenser.
Med Debe Pumpar ABs finansiella styrka säkerställer vi också att våra kunder får den kvalitet som branschen efterfrågar och i rätt tid.

Detta är helt i linje med vår uttalade strategi för Debe bolagen i Norden.

Oscar Heydorn, VD Debe Pumpar

Välkommen till ELMIA NordDrill ! 11-12 maj 2017

Den 11-12 maj 2017 är det dags för Elmia NordDrill – en unik arena för hela den nordiska borrbranschen!
Mässan utvecklas nu också med grundläggning genom ett samarbete med Svensk Grundläggning.

För anmälan och mer information och klicka på här

Nytt nummer av Borrsvängen!

Årets sista nummer av Borrsvängen finns nu att ladda ner i Pdf-format.

Ladda ner

Nytt nummer av Borrsvängen !

Borrsvängen 3-2016 finns nu att ladda ner i PDF-format.

Ladda ner

 

borrsvängen 3 2016_omslag

 

Pressrelease – Rototec köper Upplands Borrteknik

”Pressmeddelande 30.9.2016 ”

ROTOTEC FORTSÄTTER SIN TILLVÄXTRESA GENOM SAMMANSLAGNING MED UPPLANDS BORRTEKNIK

Rototec koncernen, Europas marknadsledare inom geoenergi, fortsätter sin tillväxtresa och stärker sin position i Sverige genom sammanslagning med Upplands Borrteknik AB. Affären trädde i kraft 30 september 2016.

Upplands Borrteknik är etablerade norr om Stockholm. Dem har många likheter med Rototec: kraftig tillväxt och ny maskinpark. Konceptet passar väl in i Rototec. Tillsammans kommer bolagen att expandera inom geoenergin.

”Geoenergin i Norden växer kraftigt och det är viktigt att hela tiden vara i framkant och utveckla branschen, vara lyhörd för kundernas behov och följa marknadens utveckling. Genom förvärvet stärker vi Rototecs position i Sverige och har en stark grund för fortsatt utveckling. Vi kommer att göra fler liknande förvärv, vi ser det som en naturligt steg i att konsolidera marknaden”, säger Rototecs VD Mikko Ojanne.

Upplands Borrteknik AB ingår efter förvärvet i Rototec koncernen med verksamhet i Finland, Norge och Sverige. Företagets ägare Mikko Wedín går in som aktieägare i Rototec och anställda kommer framöver arbeta inom Rototecs organisation.

Vi har haft en bra tillväxt lik Rototec i mindre skala, för vår del var det ganska naturligt att
tillhöra Rototec med tanke på deras kraftiga tillväxt och det passar oss. Vi kommer tillsammans att växa inom geoenergin.”, säger Upplands Borrteknik AB:s VD Mikko Wedín.

Behovet att förnya energilösningarna i stora fastigheter såsom skolor, sjukhus och köpcentra växer hela tiden och affären som nu gjorts stärker Rototec möjligheter att möta den ökande efterfrågan.

För mer information och intervjuer:
Mikko Ojanne
VD Rototec koncernen
+46 70 9521481 mikko.ojanne@rototec.se

Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en driven branschinnovatör.
Geoenergi är förnybar energi från marken som kan användas till att värma och kyla fastigheter i alla storlekar. Rototecs tjänster omfattar hela processen kring geoenergisystem – allt från konsultation till installation. Företaget grundades 2007 och bedriver verksamhet i hela Norden. Omsättningen år 2015 uppgick till 31 miljoner euro. www.rototec.se

 

Rototec AB
Vallentunavägen 411 | 194 92 Upplands Väsby | rototec.se”               EGEN ENERGI. DEN BÄSTA ENERGIN

Nibe förvärvar Enertech Group

Nibe Industrier AB har slutit avtal om att förvärva huvudparten av brittiska Enertech Group. Förvärvet omfattar sex verksamheter i sex olika europeiska länder och kommer att ingå i affärsområdet Nibe Climate Solutions. Bland många kända varumärken i den förvärvade gruppen är det mest välkända CTC, som har sin verksamhet i Ljungby sedan 1923.

För mer information klicka här.