Norska regeringen inför förbud mot uppvärmning med olja med start 2020

Norska regeringen inför ett omfattande förbud mot uppvärmning av byggnader med eldningsolja från och med år 2020. Förbudet gäller för offentliga byggnader, bostäder samt kommersiella fastigheter. Läs hela artikel här

Borrsvängen.se – Nu egen hemsida

Borrsvängen.se är en digital utgåva av branschtidningen Borrsvängen. Här kommer främst innehåll från den tryckta tidningen publiceras, men även exklusiva nyheter utlovas.

För att komma till sidan klicka här

Nytt nummer av Borrsvängen

 

 

 

 

Då har äntligen årets andra nummer av Borrsvängen kommit ut.
För att läsa tidningen i PDF-format klicka här.

 

 

Utbilda dig till Borrtekniker ! Ny utbildning startar 12 september

I snart 30 år har Geotec utbildat blivande borrare och fortbildat yrkesaktiva. Våra kurser genomförs som arbetsmarknadsutbildning och erbjuds arbetslösa via landets arbetsförmedlingar. Vill du arbeta i en bransch på stark frammarsch med stort behov av kvalificerad arbetskraft ? Klicka här.

Frågor: kontakta Johan Andersson på Geotec tel: 075-700 88 20 alt. utbildning@geotec.se

Ny medlem – Brunnsborrning och Stenläggning i Blekinge

Vi vill välkomna James Vaughan och Brunnsborrning och Stenläggning i Blekingen till föreningen. Företaget godkändes och valdes in som A-medlem vid vårt medlemsmöte på NordDrill den 11/5 -2017.

Välkommen till de djupa kunskapernas mässa ! NordDrill

Välkommen till NordDrill

Elmia NordDrill är hela den nordiska borrbranschens självklara mötesplats. Mässan arrangeras i samarbete med de nordiska branschorganisationerna Foreningen af Danske Brøndborere, MEF, Poratek, Avanti, Geotec, SAFE och FAB. En nyhet för i år är att mässan utökas genom ett samarbete med Svensk Grundläggning.

Se hela seminarieprogrammet här:

https://www.elmia.se/NordDrill/For-besokare/seminarieprogram/

 

 

BrainHeart Energy ingår partnerskap med Vattenfall

Pressmeddelande 2017-04-20

BrainHeart Energy ingår partnerskap med Vattenfall

BrainHeart Energy Sweden AB, Sveriges största leverantör av bergenergilösningar, har ingått partnerskap med Vattenfall för att leverera och utveckla klimateffektiva energilösningar baserade på bergvärme och bergkyla för villamarknaden. Partnerskapet befästs genom att Vattenfall förvärvar 35% av aktierna i koncernen.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Ny avtalsleverantör !

Glädjande nyheter!

Äntligen har Fusion Sweden AB blivit avtalsleverantör till Geotec.
Fusion Sweden AB är en ny avtalsleverantör med ett brett sortiment i samlingbrunnar och fördelningsrör för geoenergi.

De har idag totalt mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och tillverkning av dessa produkter.
Under senare tid har de investerat i sin maskinpark vilket gör att de idag kan erbjuda samlingsbrunnar med anslutningar från 2 upp till 22 kollektorer.

Vi hälsar VD Mikael Johansson med personal varmt välkomna och ser fram emot att få se dem i nätverket framöver!
Telefon: 0340-599 110
e-post: info@fusionsweden.se

Nytt nummer av Borrsvängen

 

 

 

 

Då har årets första nummer av Borrsvängen kommit ut.
För att läsa tidningen i PDF-format klicka här

Pressrelease – Rototec köper Borrteknik AB

ROTOTEC FORTSÄTTER SIN TILLVÄXTRESA GENOM FÖRVÄRV AV BORRKRONAN AB

Rototec koncernen, Europas marknadsledare inom energiborrning, fortsätter att expandera och stärker sin position i Sverige genom förvärvet av Borrkronan AB. Affären trädde i kraft 10:e

Mars 2017. ”Geoenergin i Norden växer kraftigt och det är viktigt att hela tiden vara i framkant och utveckla branschen, vara lyhörd för kundernas behov och följa marknadens utveckling. Genom förvärvet stärker vi Rototecs position i Sverige och har en stark grund för fortsatt utveckling”, säger Rototecs VD Mikko Ojanne.

Borrkronan AB ingår efter förvärvet i Rototec koncernen med verksamhet i Finland, Norge

och Sverige. Företagets ägare och anställda kommer framöver arbeta inom Rototecs organisation. ”Geoenergimarknadens utveckling mot allt större projekt kommer kräva stora resurser och investeringar av alla aktörer som satsar på en långsiktig verksamhet inom branschen. Tillsammans är vi starka! Sammanslagningen med Rototec erbjuder både befintliga och nya kunder hög kvalitet och pålitlig service. Utöver den löpande verksamheten vi idag har, stärks vi upp av Rototecs konsultdel som erbjuder projekteringstjänster för alla typer och storlekar av projekt”, säger Borrkronans VD Jonas Grundström.

I Sverige har megaprojekten ökat i antal under senaste tiden. De områden som växer inom geoenergin är bland annat sjukhus, kontorsbyggnader, skolor, bostadsrättsföreningar och industribyggnader där energibehovet inom värme och kyla är stort. Även energibolag har uttryckt intresse av ett samarbete med Rototec.

”Med en stor maskinpark möjliggör vi att megaprojekt med hundratals energibrunnar kan genomföras med kort tidsplan i hela Norden. Med ett pålitligt och effektivt helhetskoncept från projektering till utförande konkurrerar vi om dem stora projekten på ett effektivt sätt med andra värme- och kyllösningar”, berättar Mikko Ojanne och fortsätter: ”Utvecklingen mot större och större projekt ökar potentialen men kräver samtidigt att aktörerna i branschen anpassar sina verksamheter till framtiden. Det kommer kräva betydande investeringar och att hela tiden utveckla organisationen”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information och intervjuer:

Mikko Ojanne

VD

+46 70 952 14 81

mikko.ojanne@rototec.se

 

Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en driven branschinnovatör. Geoenergi är förnybar energi från marken som kan användas till att värma och kyla fastigheter i alla storlekar. Rototecs tjänster omfattar hela processen kring geoenergisystem – allt från konsultation till installation. Företaget grundades 2007 och bedriver verksamhet i hela Norden. Omsättningen år 2016 uppgick till 37 miljoner euro. www.rototec.se

 

Foto: Jonas Grundström, VD, Borrkronan & Mikko Ojanne, VD, Rototec