Pressrelease – Rototec köper Upplands Borrteknik

”Pressmeddelande 30.9.2016 ”

ROTOTEC FORTSÄTTER SIN TILLVÄXTRESA GENOM SAMMANSLAGNING MED UPPLANDS BORRTEKNIK

Rototec koncernen, Europas marknadsledare inom geoenergi, fortsätter sin tillväxtresa och stärker sin position i Sverige genom sammanslagning med Upplands Borrteknik AB. Affären trädde i kraft 30 september 2016.

Upplands Borrteknik är etablerade norr om Stockholm. Dem har många likheter med Rototec: kraftig tillväxt och ny maskinpark. Konceptet passar väl in i Rototec. Tillsammans kommer bolagen att expandera inom geoenergin.

”Geoenergin i Norden växer kraftigt och det är viktigt att hela tiden vara i framkant och utveckla branschen, vara lyhörd för kundernas behov och följa marknadens utveckling. Genom förvärvet stärker vi Rototecs position i Sverige och har en stark grund för fortsatt utveckling. Vi kommer att göra fler liknande förvärv, vi ser det som en naturligt steg i att konsolidera marknaden”, säger Rototecs VD Mikko Ojanne.

Upplands Borrteknik AB ingår efter förvärvet i Rototec koncernen med verksamhet i Finland, Norge och Sverige. Företagets ägare Mikko Wedín går in som aktieägare i Rototec och anställda kommer framöver arbeta inom Rototecs organisation.

Vi har haft en bra tillväxt lik Rototec i mindre skala, för vår del var det ganska naturligt att
tillhöra Rototec med tanke på deras kraftiga tillväxt och det passar oss. Vi kommer tillsammans att växa inom geoenergin.”, säger Upplands Borrteknik AB:s VD Mikko Wedín.

Behovet att förnya energilösningarna i stora fastigheter såsom skolor, sjukhus och köpcentra växer hela tiden och affären som nu gjorts stärker Rototec möjligheter att möta den ökande efterfrågan.

För mer information och intervjuer:
Mikko Ojanne
VD Rototec koncernen
+46 70 9521481 mikko.ojanne@rototec.se

Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en driven branschinnovatör.
Geoenergi är förnybar energi från marken som kan användas till att värma och kyla fastigheter i alla storlekar. Rototecs tjänster omfattar hela processen kring geoenergisystem – allt från konsultation till installation. Företaget grundades 2007 och bedriver verksamhet i hela Norden. Omsättningen år 2015 uppgick till 31 miljoner euro. www.rototec.se

 

Rototec AB
Vallentunavägen 411 | 194 92 Upplands Väsby | rototec.se”               EGEN ENERGI. DEN BÄSTA ENERGIN

Nibe förvärvar Enertech Group

Nibe Industrier AB har slutit avtal om att förvärva huvudparten av brittiska Enertech Group. Förvärvet omfattar sex verksamheter i sex olika europeiska länder och kommer att ingå i affärsområdet Nibe Climate Solutions. Bland många kända varumärken i den förvärvade gruppen är det mest välkända CTC, som har sin verksamhet i Ljungby sedan 1923.

För mer information klicka här.

Öppet brev till Mikael Damberg: Stoppa förordningen om energieffektivisering

Pressmeddelande från Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen

Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen har idag skickat ett brev till näringsminister Mikael Damberg med krav att den nya förordningen om renovering och energieffektivisering stoppas. Anledningen är att fastighetsägarna hindras från att sätta in värmepumpar för att spara energi.

För att ta del av hela pressmeddelandet klicka på länken nedan.
Länk

Arbetsdomstolen dömer enhälligt för likabehandlingsprincip

Pressmeddelande från Sveriges Byggindustrier

Arbetsdomstolen dömer enhälligt för likabehandlingsprincip
I en dom som meddelades i dag har arbetsdomstolen valt att gå på Sveriges Byggindustriers linje vad gäller likabehandlingsprincip för utländska och svenska arbetstagare. Byggnads har stämt Sveriges Byggindustrier och företaget ICDS Constructors Ltd med hänvisning till att företaget har betalat ut för låg lön. Trots att ICDS har följt byggavalets löneregler.  Idag är det generella kravet att alla byggnadsarbetare, svenska som utländska, ska kunna visa upp ett yrkesbevis eller erkännandeintyg om yrkestillhörighet för att få rätt till högsta lönenivån i byggavtalet. Annars gäller 88 procent av lönen.

För att ta del av hela pressmeddelandet klicka på länken nedan
Länk

Nya medlemmar

Vid medlemsmötet på Island 1 september valdes 2 nya medlemsföretag in i föreningen. A-medlem Bröderna Johanssons skogsmaskiner KB, även kända som Euroborr och B-medlem Hans Olssons Brunnservice. Vi hälsar båda företagen välkomna till Geotec.

Geologins Dag 10 September

Glöm inte  Geologins dag lördagen den 10 september.
Klicka på länken nedan för att se arrangemang i ditt närområde.
Geologins dag

 

 

Första utkastet av Strategisk Innovations Agenda för Geoenergi redo för branschens synpunkter!

Arbetet med framtagandet av en strategisk innovationsagenda för geoenergi har nu kommit så långt att det finns ett utkast redo för branschens synpunkter.

Länk till artikel

Frank debatt om Växjödomen i Almedalen

Det blev en spänstig debatt i Almedalen om Växjödomen och kommuners rätt till monopol på energimarknaden.

– Om nu er produkt är så fantastisk, varför måste du tvinga folk att köpa den? undrade Jakob Eliasson från Villaägarnas Riksförbund med adress Växjö kommuns Bo Frank.

Seminariet inleddes med att Johan Barth, vd på arrangören Geotec, beskrev bakgrunden till Konkurrensverkets stämning av Växjö kommun 2015.

– Jag blev uppmärksammad 2011 av en medlem i Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen att de inte fick installera geoenergi på fastigheter som skulle säljas i Växjö. Kommunen villkorade försäljningen med anslutning till fjärrvärmenätet. Vi beslutade att anmäla detta till Konkurrensverket.

Efter två års utredande beslutade Konkurrensverket att stämma Växjö kommun för brott mot konkurrenslagstiftningen på fem punkter. Men när domen kom upp hösten 2015 gjorde Tingsrätten i Stockholm en helt annan bedömning av vilken marknad kommunen agerade på. Den menade att det endast var marknaden för försäljning av tomter som berördes, eftersom kommunen vare sig installerar värmepumpar eller bedriver brunnsborrning. Därmed underkände tingsrätten hela stämningen.

Domen får stora konsekvenser

Konkurrensverket har nu överklagat domen.

– Lyckligtvis, eftersom det här får stora konsekvenser för hela landet. Domen ger alla kommuner legitimitet att följa Växjös förfarande vilket utan tvekan är skadligt för konkurrensen.

– Växjö kommun anförde bland annat miljöskäl för sitt agerande. Kommunen har gjort en fantastisk resa och använder 100 procent förnybar energi i sitt fjärrvärmenät. Jag gratulerar Växjö, men kan ett förnybart energislag i ett distributionsnät vara mer förnybart än ett annat förnybart energislag? Hur långt får en kommun gå för att skydda sitt eget bolags verksamhet? undrade Johan Barth, varpå Bo Frank, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Växjö släpptes in i debatten.

– Det handlar inte om det. Det handlar om att miljö- och systemnyttan går före enskilda företags vinster. Hur skulle det se ut om varje villaägare borrade egna vattenbrunnar och anlade egna avlopp? Vi vill inte att enskilda villaägare installerar egna, eldrivna energisystem. Vi ska tvärtom minska elanvändningen.

Johan Barth menade att jämförelsen var helt irrelevant, eftersom det finns en lagstiftning som reglerar vatten- och avloppsfrågorna.

Louise Trygg, professor i energisystem vid Linköpings universitet, påpekade att energibolagen och kunderna inleder ett förhållande och att det inte är någon bra start att tvinga in kunden i det förhållandet.

Geoenergi är inte el

Moderatorn Gunnar Wrede från Dagens Industri följde upp med att fråga om det är som Bo Frank hävdar, att fjärrvärme är det bästa alternativet?

– Vi behöver mer reglerbar kraft, vilket kraftvärmeverken erbjuder. Jämför vi värmepumpar med fjärrvärme i ett kraftvärmesystem, får vi mindre klimatpåverkan i ett globalt perspektiv med fjärrvärme. Men vi kan inte ha fjärrvärme överallt. Det är viktigt att se hur varje energislag kan användas på bästa möjliga sätt vid varje enskilt fall.

Bo Frank lyfte fram att Växjös fjärrvärme är hundra procent förnybar och eldas med biobränsle från de småländska skogarna.

– Vi ska inte sabotera det genom att tillåta att fastigheter använder el som kan produceras hur som helst.

Johan Barth invände mot bilden att byggnaderna värms med el.

– Det är inte elen i sig som värmer upp byggnaden. Elen driver en apparat som väldigt effektivt gör det möjligt att värma och kyla byggnaden med helt förnybar energi.

– Direktverkande el är en sak, värmepumpar något helt annat, inflikade Louise Trygg.

Priset ska ge rätt signal

Gunnar Wrede vände sig till Jakob Eliasson från Villaägarnas Riksförbund med frågan om hur rimligt det är att tvinga in villaägare i ett specifikt värmesystem?

– Nu har vi lyssnat på två skickliga försäljare (Bo Frank och Johan Barth, red anm). Som villaägare skulle jag vilja få bestämma själv vem jag tror mest på. Jag tror de flesta villaägare vill ha så stor rådighet över sin egendom som möjligt. När hela energipolitiken syftar till att priset ska skicka rätt signal till konsumenten, är det då inte förmätet av kommunen att strunta i det? Bo Frank, varför går det inte att sälja denna enligt dig överlägsna produkt utan tvång?

– Jag har inte träffat en enda byggare som säger att de inte vill ha fjärrvärme. Och miljön står över valfriheten, hävdade Bo Frank.

Det handlar om konkurrens

Men vad innebär det för priset? Monopol brukar inte pressa priserna, påpekade Gunnar Wrede.

– Det ger den största samhällsnyttan. Jag vill påstå att ett gemensamt fjärrvärmenät gynnar våra medborgare, vidhöll Bo Frank.

Johan Barth belyste prisutvecklingen för fjärrvärmen i Växjö.

– På tio år har priset ökat 40 procent. För den som använder geoenergi är siffran 20 procent. Det är klart att det innebär en skillnad för konsumenten. Och kärnan i den här diskussionen handlar ändå om konkurrensfriheten.

– Konkurrensverkets utredning visar att 23 procent, alltså nästan var fjärde av de småhus som byggdes i Sverige 2007-2011 omfattades av krav på fjärrvärmeanslutning.

Louise Trygg önskade att dagens diskussion var en icke-fråga.

– Kunden borde kunna välja det som är billigast och bäst för miljön. Och energislagen måste samverka bättre istället för att fajtas. Vi behöver flera energislag och vi måste bli bättre på att se vad som är bäst för en hel region. Fjärrvärmen kan inte nå överallt.

100 procent förnybar el ökar effektiviteten

Det har varit gott om energiseminarier under årets Almedalsvecka. Det genomgående temat har varit förnybar och fossilfri energi. Detta var tydligt inte minst på Energikommissionens seminarium kring den energipolitiska överenskommelsen. Alla pratar förnybar energi. Det råder inget tvivel om att elproduktionen om 20-30 år kommer vara helt fossilfri. Alla aktörer, inklusive energiföretagen, är överens och […]

Växjö i Visby! Almedalsseminarium om kommunmonopol

Almedalsseminarium om kommunmonopol

Torsdagen den 7 juli kl 13.00 i Dagens Industris tält på Donners plats i Visby.

Läs pressmeddelandet här: