Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #22226 Svar

  Torbjörn

  Jag har nyligen tagit över ett hus med två brunnar på tomten, en borrad och en grävd.
  Under de senaste 10-15 åren, kanske ännu längre, har man tagit vatten från den borrade brunnen trots att det är av dålig kvalitet – starkt järn- och svavelvätehaltigt, ganska hårt, radon nära gränsvärdet. Brunnen finns inte med i SGU:s brunnsarkiv och jag har inte kunnat få fram några säkra uppgifter från tidigare ägare eller grannar om hur djup eller gammal den är.

  Den grävda brunnen har sedan många år varit förorenad av avloppsvatten som följd av en gammal otät och ofta översvämmad enkammarbrunn som bara ligger 6 meter därifrån, det har dessutom förekommit betande djur i omedelbar närhet. Denna brunn tycks bara ha använts för bevattningsändamål på senare år. Det gamla avloppet togs i stort sett ur bruk för ett år sedan, enkammarbrunnen togs bort för någon månad sedan och en helt ny avloppslösning (trekammarbrunn + infiltration) på säkert avstånd från båda brunnarna är nu på plats. Den grävda brunnens djup är uppskattningsvis 6 m , vattennivån ligger 3,5-4 m under mark. Brunnen är stensatt men med två cementringar längst upp. Marken utgörs av hård pinnmo blandad med stora stenar, en tunn grässvål längst upp.

  Hur länge kan man vänta sig att behöva vänta innan den grävda brunnen ger tjänligt vatten nu när det inte längre finns nytillskott av avloppsvatten i närheten? Räcker det med ett års karenstid sedan enkammarbrunnen togs bort eller kan man behöva vänta flera år?

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Svar till: Colibakterier i grävd brunn
Din information:
73 − 68 =