Vi delar med oss av vår kunskap!

Här kan du beställa, alternativt läsa direkt på skärmen, några av de foldrar som vi rekommenderar. Inom parentes anges vem som har producerat skriften. Om du vill beställa, välj antal på respektive titel och komplettera formuläret längst ner på sidan. Glöm inte att klicka på sänd-knappen. Om du vill ha fler än 10 ex, kontakta oss via e-post eller telefon. (Samtliga informationsblad är i PDF-format – Acrobat Reader eller annan PDF-läsare måste finnas installerad på din dator.)

Beställ eller ladda hem informationsmaterial


 • energifolder

  Värme och kyla (Geotec)

  Lättfattlig information om värmepumpens principiella konstruktion och om energibrunnens utformning.
  Öppna som PDF
 • vattenfolder

  Eget vatten (Geotec)

  Lättfattlig information om hur en djupborrad vattenbrunn ser ut, vad du bör ta hänsyn till och om de vanligaste vattenproblemen.
  Öppna som PDF
 • typ_brunnTypgodkänd brunn (Geotec)

  Kortfattad information om Geotecs typgodkända vattenbrunn.
  Öppna som PDF
 • vattenfolder

  Geoenergin i samhället

  En viktig del i en hållbar energiförsörjning
  Utgivningsår: 2012
  Öppna som PDF
 • svep_bergvarmeChecklista (SKVP)

  Att tänka på vid köp av värmepump .
  Öppna som PDF
 • svep_bergvarmeFakta om värmepumpar och anläggningar (SKVP)


  Utgivningsår: 2016
  Öppna som PDF
 • Fakta om värmepumpar (SKVP)

  Bergvärme
  Utgivningsår: 2016
  Öppna som PDF
 • Fakta om värmepumpar (SKVP)

  Vattenvärme
  Utgivningsår: 2016 Öppna som PDF
 • Vattentjänstlagen

  Geotecs hållning kring avgiftsskyldighet för allmän vattenanläggning för fastighetsägare med egen dricksvattenbrunn.
  Utgivningsår: 2019
  Öppna som PDF
 • svep_villavarmepumpAtt köpa värmepump (Energimyndigheten)

  Broschyren beskriver hur olika typer av värmepumpar fungerar. Den innehåller också en marknadsöversikt över några av de vanligaste berg-, ytjord- och sjövärmepumparna. Vidare ges tips om vad man bör tänka på vid köp och installation av en värmepump. Dessutom finns information om hur en värmepump kan användas i direktelvärmda hus.
  Utgivningsår: 2010
  Öppna som PDF


 • Ange dina uppgifter