Svensk Geoenergi 1/2012

Geoenergins fulla potential visar sig i de stora anläggningar där vi kan lagra värme och kyla, eller både och samtidigt. I detta nummer gör vi återblickar på anläggningar i olika storlekar som till stora delar uppfyllt förväntningarna.

  • Ledaren:
    Kommunerna fortsätter motarbeta geoenergin men får bakläxa
  • Geoenergi i fokus på seminarium vid ENERGIUTBLICK 2012
  • Givande möte mellan konkurrenter när nästan 100 ”borrare” besökte Vattenfall Värme i Uppsala
  • Han gick på djupet i Lund
  • Från Hässleholm jobbar Fredrik Hansson med stora geoenergiprojekt på många håll i världen
  • Climapac i Klamar märker hur miljöansvaret blir allt viktigare i valet av energilösning