Svensk Geoenergi 2/2012

Ledaren: Kombinationen och variationen av olika lösningar i ett energisystem minskar inte bara sårbarheten i energiförsörjningen, det gynnar också konkurrensen. Johan Barth VD, Geotec

Geoenergi har en given plats i den mix av energikällor som behövs för att Sverige ska kunna nå klimatmålen, text Ulrika Hotopp

TEMA: Geoenergi och kommuner. kommuner runt om i landet har olika attityd till geoenergi. text: Ulrika Hotopp, Elisabet Tapio Neuwirth, Jörgen Olsson, Johan Barth

PROFILEN: Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. text: Ulrika Hotopp

FÖRETAGET: Bryngels, Peter Bryngelsson har gjort en lång resa med borrning och geoenergi och satsar målmedvtetet på allt större anläggningar. text: Jörgen Olsson