Svensk Geoenergi 1/2013

Ledaren: Den 1 mars grundades Kompetenscentrum Svensk Geoenergi, dotterbolag till Geotec. Samtidigt började Signhild Gehlin, tidigare generalsekreterare för Energi- och miljötekniska föreningen, som ansvarig för den nya verksamheten.

TEMA: Geoenergiforskningen i Sverige har en lång historia. Under 1970- och 1980-talen gjordes många stora genombrott som lett till att göra Sverige världsledande.

PROFILEN: Bo Olofsson är professor i miljögeologi på Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Han deltog i den tidiga forskningen kring geoenergi och vattenteknik.

FÖRETAGET: Konsultbolaget Sweco Environment har en dedikerad geoenergigrupp. Här arbetar allt ifrån geologer till ekosystemingenjörer och tekniska fysiker.