Svensk Geoenergi 1/2014

Ledare: Energi är politik och egentligen är  det synd. Johan Barth/VD Svenskt Geoenergicentrum
Miljöpris: Omvandling av ett 50 år gammalt kontorshus till modern energistandard. Maria Sehlin
Miljökrav: En skärpning av energikraven är på väg. Text: Lars Wirtén, Foto: Jörgen Ragnarsson
Juridik: Ska du ersätta grannen om ditt borrhål råkar hamna under grannfastigheten… Text: Behrang Kianzad Foto: Anette Persson
Tema: Miljonprogrammet
Profilen: Bristen på bostäder och miljonprogrammets renovering är två högaktuella frågor. Text:Elisabeth Tapio Neuwirth Foto Anette Persson