Borrsvängen nr 4-2014

borrsvangen_nr4_2014_omslagLedaren: Utan borrning stannar Sverige /Johan Barth, VD

Årsstämman/Lagstiftning och säkerhet var tunga frågor på årsmötet./ text o foto Jörgen Olsson
Stånghantering/ text Mia Ising, foto Aline Lessner
Skyddsburar/text o foto Jörgen Olsson
Borrning i Östersjön/text o foto Jörgen Olsson
FAB 30 år/text o foto Kjell Duberg