Det har varit gott om energiseminarier under årets Almedalsvecka. Det genomgående temat har varit förnybar och fossilfri energi. Detta var tydligt inte minst på Energikommissionens seminarium kring den energipolitiska överenskommelsen.

Alla pratar förnybar energi. Det råder inget tvivel om att elproduktionen om 20-30 år kommer vara helt fossilfri. Alla aktörer, inklusive energiföretagen, är överens och understryker att det är detta man fokuserar på och investerar i.

Eva Hamilton, moderator, Svante Axelsson, Svenska Naturskyddsföreningen, Carola Lemne, Svenskt Näringsliv, Jakob Eliasson, VIllaägarnas Riksförnund och Magnus Hall, Vattenfall, diskuterade energiuppgörelsen på Energikommissionens seminarium i Almedalen den 6 juli.

Eva Hamilton, moderator, Svante Axelsson, Svenska Naturskyddsföreningen, Carola Lemne, Svenskt Näringsliv, Jakob Eliasson, VIllaägarnas Riksförnund och Magnus Hall, Vattenfall, diskuterade energiuppgörelsen på Energikommissionens seminarium i Almedalen den 6 juli.

På Energikommissionens seminarium uttryckte exempelvis Magnus Hall, vd på Vattenfall, sin starka tro på havsbaserad vindkraft vid sidan av en utbyggnad och utveckling av vattenkraften och solkraft som komplement. Samtidigt lyfte han, och många med honom, el som en lösning för att vi ska bli mer energieffektiva.

– Elbilar ökar förvisso elförbrukningen totalt, men de ökar effektiviteten kraftigt. Vi behöver också titta på processer i industrin för att öka användningen av el och minska de fossila energislagen.

Efterfrågan på el måste öka

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson sammanfattade diskussionen med en slagkraftig formulering:

– Det har varit en energiteater i Sverige i många år. Nu är den slut. Nu är det hundra procent förnybart som gäller för alla.

Ingen sa emot, alla applåderade. Samtidigt lyfts de låga elpriserna som ett problem. Vi har ett stort överskott som exporteras. Efterfrågan måste öka så att priserna stiger så att det i sin tur gör det mer attraktivt att investera i förnybar elproduktion.

Elfrågan är central

Varför är detta intressant för geoenergibranschen? Därför att elfrågan har blivit central för inställningen till och förståelsen för geoenergins möjligheter och samhällsnytta.

Det finns idag starka krafter som vill påföra eluppvärmda byggnader, det vill säga geoenergin, en primärfaktor på upp till 2,5 när energiprestandan i våra byggnader ska mätas. Det betyder att mängden el som köps för uppvärmning räknas upp med motsvarande faktor för att motsvara en ”verklig” energianvändning. Resonemanget grundar sig i uppfattningen att all ny elproduktion är fossil.

Det resonemanget framstår som helt ogrundat och irrelevant mot bakgrund av vad vi hör i Almedalen. Energiföretagen Sverige presenterade sin nya vision på ett seminarium under veckan: ”Hållbar energi för alla, alltid”. När vi så tydligt står inför en helt omvälvande omställning av elproduktionen blir det ohållbart att hävda primärenergifaktorer för användning av el för värme och kyla.

Ohållbar dubbelhet

El är en viktig del av lösningen på klimatproblematiken, om detta verkar alla överens. Men så fort det kommer till tekniklösningar för att värma och kyla våra byggnader, då blir plötsligt elen smutsig i vissa aktörers ögon. Denna dubbla hållning är ohållbar.

Geoenergi erbjuder stora möjligheter att öka effektiviteten både tre, fyra och fem gånger om med hjälp av elanvändning. Därför är det uppmuntrande att höra Magnus Hall lyfta just denna möjlighet: energieffektivisera genom att använda el.

Johan Barth