Frank debatt om Växjödomen i Almedalen

Det blev en spänstig debatt i Almedalen om Växjödomen och kommuners rätt till monopol på energimarknaden.

– Om nu er produkt är så fantastisk, varför måste du tvinga folk att köpa den? undrade Jakob Eliasson från Villaägarnas Riksförbund med adress Växjö kommuns Bo Frank.

Seminariet inleddes med att Johan Barth, vd på arrangören Geotec, beskrev bakgrunden till Konkurrensverkets stämning av Växjö kommun 2015.

– Jag blev uppmärksammad 2011 av en medlem i Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen att de inte fick installera geoenergi på fastigheter som skulle säljas i Växjö. Kommunen villkorade försäljningen med anslutning till fjärrvärmenätet. Vi beslutade att anmäla detta till Konkurrensverket.

Efter två års utredande beslutade Konkurrensverket att stämma Växjö kommun för brott mot konkurrenslagstiftningen på fem punkter. Men när domen kom upp hösten 2015 gjorde Tingsrätten i Stockholm en helt annan bedömning av vilken marknad kommunen agerade på. Den menade att det endast var marknaden för försäljning av tomter som berördes, eftersom kommunen vare sig installerar värmepumpar eller bedriver brunnsborrning. Därmed underkände tingsrätten hela stämningen.

Domen får stora konsekvenser

Konkurrensverket har nu överklagat domen.

– Lyckligtvis, eftersom det här får stora konsekvenser för hela landet. Domen ger alla kommuner legitimitet att följa Växjös förfarande vilket utan tvekan är skadligt för konkurrensen.

– Växjö kommun anförde bland annat miljöskäl för sitt agerande. Kommunen har gjort en fantastisk resa och använder 100 procent förnybar energi i sitt fjärrvärmenät. Jag gratulerar Växjö, men kan ett förnybart energislag i ett distributionsnät vara mer förnybart än ett annat förnybart energislag? Hur långt får en kommun gå för att skydda sitt eget bolags verksamhet? undrade Johan Barth, varpå Bo Frank, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Växjö släpptes in i debatten.

– Det handlar inte om det. Det handlar om att miljö- och systemnyttan går före enskilda företags vinster. Hur skulle det se ut om varje villaägare borrade egna vattenbrunnar och anlade egna avlopp? Vi vill inte att enskilda villaägare installerar egna, eldrivna energisystem. Vi ska tvärtom minska elanvändningen.

Johan Barth menade att jämförelsen var helt irrelevant, eftersom det finns en lagstiftning som reglerar vatten- och avloppsfrågorna.

Louise Trygg, professor i energisystem vid Linköpings universitet, påpekade att energibolagen och kunderna inleder ett förhållande och att det inte är någon bra start att tvinga in kunden i det förhållandet.

Geoenergi är inte el

Moderatorn Gunnar Wrede från Dagens Industri följde upp med att fråga om det är som Bo Frank hävdar, att fjärrvärme är det bästa alternativet?

– Vi behöver mer reglerbar kraft, vilket kraftvärmeverken erbjuder. Jämför vi värmepumpar med fjärrvärme i ett kraftvärmesystem, får vi mindre klimatpåverkan i ett globalt perspektiv med fjärrvärme. Men vi kan inte ha fjärrvärme överallt. Det är viktigt att se hur varje energislag kan användas på bästa möjliga sätt vid varje enskilt fall.

Bo Frank lyfte fram att Växjös fjärrvärme är hundra procent förnybar och eldas med biobränsle från de småländska skogarna.

– Vi ska inte sabotera det genom att tillåta att fastigheter använder el som kan produceras hur som helst.

Johan Barth invände mot bilden att byggnaderna värms med el.

– Det är inte elen i sig som värmer upp byggnaden. Elen driver en apparat som väldigt effektivt gör det möjligt att värma och kyla byggnaden med helt förnybar energi.

– Direktverkande el är en sak, värmepumpar något helt annat, inflikade Louise Trygg.

Priset ska ge rätt signal

Gunnar Wrede vände sig till Jakob Eliasson från Villaägarnas Riksförbund med frågan om hur rimligt det är att tvinga in villaägare i ett specifikt värmesystem?

– Nu har vi lyssnat på två skickliga försäljare (Bo Frank och Johan Barth, red anm). Som villaägare skulle jag vilja få bestämma själv vem jag tror mest på. Jag tror de flesta villaägare vill ha så stor rådighet över sin egendom som möjligt. När hela energipolitiken syftar till att priset ska skicka rätt signal till konsumenten, är det då inte förmätet av kommunen att strunta i det? Bo Frank, varför går det inte att sälja denna enligt dig överlägsna produkt utan tvång?

– Jag har inte träffat en enda byggare som säger att de inte vill ha fjärrvärme. Och miljön står över valfriheten, hävdade Bo Frank.

Det handlar om konkurrens

Men vad innebär det för priset? Monopol brukar inte pressa priserna, påpekade Gunnar Wrede.

– Det ger den största samhällsnyttan. Jag vill påstå att ett gemensamt fjärrvärmenät gynnar våra medborgare, vidhöll Bo Frank.

Johan Barth belyste prisutvecklingen för fjärrvärmen i Växjö.

– På tio år har priset ökat 40 procent. För den som använder geoenergi är siffran 20 procent. Det är klart att det innebär en skillnad för konsumenten. Och kärnan i den här diskussionen handlar ändå om konkurrensfriheten.

– Konkurrensverkets utredning visar att 23 procent, alltså nästan var fjärde av de småhus som byggdes i Sverige 2007-2011 omfattades av krav på fjärrvärmeanslutning.

Louise Trygg önskade att dagens diskussion var en icke-fråga.

– Kunden borde kunna välja det som är billigast och bäst för miljön. Och energislagen måste samverka bättre istället för att fajtas. Vi behöver flera energislag och vi måste bli bättre på att se vad som är bäst för en hel region. Fjärrvärmen kan inte nå överallt.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

32 − = 26