Island – ett geologiskt laboratorium i realtid

Sigridúr Kristjánsdottir är geo-

fysiker vid Uppsala universitet där hon är i färd med att doktorera i seismologi. Utöver det jobbar hon vid statligt ägda Isor, som är motsvarigheten till SGU men som jobbar helt och hållet marknadsmässigt och är aktivt över hela världen med geotermiska undersökning- ar, texter och utvärderingar, kartering, utbildning. Sigridúr själv jobbar med att övervaka jordbävningar vid energipro- duktionsanläggningar.

För de församlade borrarna berättade hon om Islands spännande geologi och gjorde många jämförelser med svenska förhållanden.