Din annons i Borrsvängen når hela branschen!

Fyra gånger om året sänds drygt 5000 exemplar av Borrsvängen till tidningens prenumeranter.
I praktiken når vi i stort sett samtliga borrningsföretag i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island samt konsultbolag,
relevanta kommunala nämnder och utskott, branschens leverantörer, byggbolag m fl.