Borrfolkets arbetsmarknad

Söker du arbete som brunnsborrare?
Söker du brunnsborrare till ditt företag??

På våra arbetsmarknadssidor erbjuder vi en mötesplats för både borrentreprenörer och arbetssökande borrare. Publicering av information är kostnadsfri. Respektive uppgiftslämnare ansvar helt för riktigheten av de publicerade uppgifterna.
Vi åtar oss att, i mån av tid och plats, publicera inkomna uppgifter och vidareförmedla kontakten mellan potentiella arbetsgivare och arbetstagare helt utan kostnad.