Besiktning av borriggar – Besiktningsprotokoll

Under 2019 slutförde Geotec, tillsammans med FAB (föreningen för aktiva i borrbranschen) och Svensk Grundläggning sitt arbete med att ta fram ett protokoll för besiktning av borriggar och vissa grundläggningsmaskiner. Protokollet listar de komponenter som är viktigast att kontrollera vid en besiktning för att maskinerna ska vara säkra för människa och miljö.

Protokollet får användas av vem som helst eller omarbetas under förutsättning att källhänvisning ges till Geotec, FAB och Svensk Grundläggning.

Den senaste versionen av protokollet hittar du här.