Utbilda dig till Borrtekniker!

Nyckeln till att framgångsrikt erbjuda yrkesutbildning är att ständigt anpassa sig till det rådande läget på marknaden och att planera kreativt. Tyngdpunkten i vår utbildning ligger därför på vatten- och energiborrning, borrad grundläggning. Även ett block med prospekteringsborrning och geoteknik ingår i kursen.
Utbildningen bedrivs för närvarande på Hvilan Utbildning utanför Malmö. Nästa utbildning startar med förberedande kurser 12 september 2017. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresseradFörberedande utbildningen är sökbar på ID 100520  utbildningen Brunns- och prospekteringsborrare är sökbar på ID 100521

Det kan vara svårt att finna information om utbildningen på Arbetsförmedlingens hemsida. Du är därför välkommen att ringa oss på Geotec 075-7008820 för mer information om utbildningen och hur du blir antagen.

Unik utbildning
Geotec har i snart 30 år utbildat blivande borrare och fortbildat yrkesaktiva. Våra kurser genomförs som arbetsmarknadsutbildning och erbjuds arbetslösa via landets arbetsförmedlingar.

För att säkerställa att kurserna är aktuella och relevanta anlitar vi specialister och yrkesmän inom alla de delområden som ingår i utbildningen. Borrtekniska kunskaper förmedlas dels av skickliga yrkesmän från våra medlemsföretag, dels av landets främsta tillverkare av borrningsutrustning och geologiskt kunnande kommer från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Obligatorisk praktik
En längre praktikperiod i direkt anslutning till den mer teoretiskt inriktade delen av utbildningen är viktigt. Tack vare samarbetet inom branschen är varje kursdeltagare garanterad en fullvärdig praktik. Detta koncept är mycket framgångsrikt. Den relativt långa praktikperioden bidrar till att eleven får gott om tid att tillämpa de teoretiska kunskaperna och nöta in nödvändiga moment i arbetet.

Antagningskrav
För att du ska bli antagen till kursen krävs att du

* har erfarenhet av antingen maskiner, bygg-, anläggnings, gruv-, skogs-, lantbruks- eller sjöfartsarbete

* av arbetsmarknadsskäl kan bedömas som lämplig för yrket och i sådana fall kommer från närbesläktade yrkesområden

* har fysiska och språkliga förutsättningar att arbeta inom yrket

* har svenskt körkort (lägst klass B), samt

* är införstådd med och accepterar rörligheten i branschen.

Kursbeskrivning 
Utbildningen syftar till att ge kursdeltagarna de teoretiska och praktiska grundkunskaper som krävs för anställning inom yrket, samt kompletterande kunskaper för redan yrkesverksamma i branschen.

Kursen består av separata avsnitt, så kallade moduler. Dessa är sedan indelade i moment. Modulerna omfattar teori och praktiska övningar samt praktik ute på företag.

Utbildningen omfattar:

 • Förberedande yrkesteori.
 • Utrustningskunskap och underhållsservice.
 • Borrhammare och borrkronor.
 • Borrning i fält.
 • Pneumatik
 • Hydraulik.
 • Svetsteknik.
 • Allmän geologi
 • Hydrogeologi.
 • Borrteknik.
 • Värmepumpteknik
 • Plast- och kollektorrörteknik.
 • Vattenpumpteknik
 • Vattenrening.
 • Brunnsteknik.
 • Grundläggningsborrning.
 • Geoteknisk borrning.
 • Prospekteringsborrning.
 • Gällande lagstiftning
 • Hälsa och säkerhet.
 • Borrningsekonomi – marknadsföring – kundkontakt.
 • Praktikarbete

Certifikat och behörigheter som omfattas av utbildningen.

 • ADR-utbildning. Nivå: 1,3
 • Heta arbeten.
 • Arbete på väg. Nivå: 1 och 2
 • Elektrosvets. EN 13067
 • Körkort för lastbil med släp, C+CE

Omfattningen av respektive utbildningsmodul anpassas efter den aktuella kursinriktningen.

Före kursstart vill vi att eleven genomför två veckors praktik på ett borrföretag.

Antal utbildningsplatser: max 18.
Eleverna bereds möjlighet att bo på skolan.

Efter slutförd utbildning och godkänt muntligt kunskapsprov inför examinationsgrupp erhåller deltagarna ett kursintyg.

Låter ovan intressant? Ladda ner vår fil ”Brev till sökande” här och ta med dig denna till din handledare på Arbetsförmedlingen

Frågor: kontakta Johan Andersson tel: 075-7008820 alt. utbildning@geotec.se

Vi finns även på Facebook.

Läs gärna