Utbilda dig till Borrtekniker!

Vill Du arbeta med att förse samhället med bland annat vatten och energi? Arbeta ute med maskiner och natur? Vara med och skapa morgondagens infrastruktur? Undersöka markens egenskaper i jakt på mineral eller stabilitet? Då kanske Borrteknikeryrket är någonting för dig!

Nyckeln till att framgångsrikt erbjuda yrkesutbildning är att ständigt anpassa sig till det rådande läget på marknaden och att planera kreativt. Tyngdpunkten i vår utbildning ligger därför på vatten- och energiborrning samt borrad grundläggning. Även ett block med prospekteringsborrning och geoteknik ingår i kursen.

Nästa utbildning planerar att starta med förberedande kurser i början av 2020.

Nyfiken på yrket?
Besök nedan länkar för att lära dig mer om hur det är att arbeta som borrtekniker.
Arbetsförmedlingen presenterar yrket på sin hemsida.
SGUs portal Geopraktisk är en portal där du får lära dig mer om vad borrning är och hur du blir borrare. Där finns bland annat filmer både från vår utbildning och från borrarbetsplatser.

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad. Fråga om arbetsmarknadsutbildningen till Borrtekniker.
Nästa utbildningsomgång kommer inom kort få ett utbildnings-ID och vara sökbar i arbetsförmedlingens utbildningsregister.

Det kan vara svårt att finna information om utbildningen på Arbetsförmedlingens hemsida. Du är därför välkommen att ringa oss på Geotec på 0757-008820 eller maila på info@geotec.se för mer information om utbildningen och hur du blir antagen.

Unik utbildning
Geotec har i snart 30 år utbildat blivande borrare och fortbildat yrkesaktiva. Våra kurser genomförs som arbetsmarknadsutbildning och erbjuds arbetslösa via landets arbetsförmedlingar.

För att säkerställa att kurserna är aktuella och relevanta anlitar vi specialister och yrkesmän inom alla de delområden som ingår i utbildningen. Borrtekniska kunskaper förmedlas dels av skickliga yrkesmän från våra medlemsföretag och dels av landets främsta tillverkare av borrningsutrustning. Geologiskt kunnande kommer från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Obligatorisk praktik
En längre praktikperiod i direkt anslutning till den mer teoretiskt inriktade delen av utbildningen är viktigt. Vårt stora kontaktnät inom branschen gör att varje kursdeltagare är garanterad en fullvärdig praktik. Detta koncept är mycket framgångsrikt. Den relativt långa praktikperioden bidrar till att eleven får gott om tid att tillämpa de teoretiska kunskaperna och nöta in nödvändiga moment i arbetet.

Antagningskrav
För att du ska bli antagen till kursen krävs att du

 • Det krävs att deltagarna har körkortsbehörighet B.
 • Det krävs kunskaper i svenska språket på en nivå där deltagaren har förutsättningar att klara körkortsbehörighet C + CE, lägst SFI-nivå D rekommenderas.
 • Därutöver inga specifika förkunskapskrav, dock rekommenderas god fysik då arbetet innebär många fysiskt krävande moment.

För bästa förutsättningar att lyckas och trivas inom yrket tror vi att du dessutom bör:

 • Ha erfarenhet av antingen maskiner, bygg-, anläggnings, gruv-, skogs-, lantbruks- eller sjöfartsarbete
 • Ha en bakgrund i närbesläktade yrkesområden
 • Vara införstådd med och acceptera rörligheten i branschen.

Kursbeskrivning
Utbildningen syftar till att ge kursdeltagarna de teoretiska och praktiska grundkunskaper som krävs för anställning inom yrket, samt kompletterande kunskaper för redan yrkesverksamma i branschen.

Kursen består av separata avsnitt, så kallade moduler. Dessa är sedan indelade i moment. Modulerna omfattar teori och praktiska övningar samt praktik ute på företag.

 • Förberedande yrkesteori.
 • Utrustningskunskap och underhållsservice.
 • Borrhammare och borrkronor.
 • Borrning i fält.
 • Pneumatik.
 • Hydraulik.
 • Svetsteknik.
 • Allmän geologi.
 • Hydrogeologi.
 • Borrteknik.
 • Värmepumpteknik.
 • Plast- och kollektorrörteknik.
 • Vattenpumpteknik.
 • Vattenrening.
 • Brunnsteknik.
 • Grundläggningsborrning.
 • Geoteknisk borrning.
 • Prospekteringsborrning.
 • Gällande lagstiftning.
 • Hälsa och säkerhet.
 • Borrningsekonomi och kundkontakt.
 • Praktikarbete.

Certifikat och behörigheter som omfattas av utbildningen*.

 • ADR-utbildning. Nivå: 1,3
 • Heta arbeten.
 • Arbete på väg. Nivå: 1 och 2
 • Elektrosvets. EN 13067
 • Körkort för lastbil med släp, C+CE

* Förutsätter aktivt deltagande och att eleven klarar kraven på avsatt tid.

Omfattningen av respektive utbildningsmodul anpassas efter den aktuella kursinriktningen.

Antal utbildningsplatser: max 18.

Efter slutförd utbildning och godkänt muntligt kunskapsprov inför examinationsgrupp erhåller deltagarna ett kursintyg.

Frågor: kontakta Johan Andersson tel: 075-7008820 alt. utbildning@geotec.se

Vi finns även på Facebook.

Möt tidigare elever