En stadigt ökad efterfrågan

Läget är bra – så kan vi i korthet beskriva borrningsmarknaden idag. Sedan flera år tillbaka har efterfrågan på borrningstjänster ökat stadigt.

SONY DSC

SONY DSC

Energiborrning är det område som har ökat snabbast de senaste åren. Det beror på att geoenergi, det vill säga värme och kyla från berg, jord och sjö, är ett alltmer eftertraktat energislag. Det är förnybart, gratis och lokalt, tre starka argument som gör att många fastighetsägare idag väljer geoenergi.

Ökningen har tidigare främst skett på den privata marknaden. Här är utvecklingen numera något lugnare. Däremot växer fastighets- och industrimarknaden mycket starkt. Uppskattningsvis svarar energiborrningen för drygt hälften av uppdragen hos små och medelstora borrentreprenörer.

Att staten bygger ut infrastrukturen i landet – vägar, broar och stora byggprojekt – håller efterfrågan på entreprenadborrning på en stabil nivå. Här räknar vi med större efterfrågan de närmaste åren.

Den traditionella borrningen efter dricksvatten har gått ner de senaste åren. Anledningen är främst att byggandet av bostäder och villor minskar.

En annan faktor, i och för sig en beklaglig sådan, som påverkar borrningen efter dricksvatten är att allt fler grävda brunnar sinar eller får sitt vatten förorenat av jordbruk och industri. En borrad brunn hämtar vatten från en betydligt djupare belägen källa. Det är oftast det bästa sättet att skaffa sig dricksvatten av bättre kvalitet.

Läs mer om yrket hos arbetsförmedlingen