Tekniskt Cirkulär

TC graphicFörändrade regler eller viktig branschinformation

Med det tekniska cirkuläret förmedlar Geotec viktig information om förändrad lagstiftning, branschregler eller tekniska innovationer som kan vara till nytta för borrbranschen. Det går ut i pappersform till samtliga medlemmar och finns tillgängligt för nedladdning nedan.