Dricksvatten, geoenergi och entreprenad

Ordet brunnsborrare andas lång och historisk yrkestradition. Naturligtvis anlades de första brunnarna inte med hjälp av motordrivna riggar utan med spadar och spetsformade stenar.

Dagens brunnsborrare är verksamma främst inom tre stora arbetsområden:

* borrning av dricksvattenbrunnar

* borrning av energibrunnar för utvinning av geoenergi i form av exempelvis bergvärme och -kyla samt

* entreprenadborrning (grundläggning, horisontalborrning, prospekteringsborrning med mera).

Gratis styrketräning och frisk luft

Brunnsborrarkåren förfogar idag över modern och kraftfull borrutrustning. Maskinerna är ofta utrustade med diverse hjälpmedel för att övervaka borrningsförloppet och skydda borraren från skador.

DSC_0087

Detta till trots är arbetet fortfarande tidvis fysiskt krävande. Nästintill alla borrningsuppdrag är förlagda utomhus, vilket innebär att du får arbeta under mycket varierande väderförhållanden. Maskinerna blir både säkrare och tystare på grund av allt strängare miljökrav, men hjälm och hörselskydd är en självklarhet.

Det är få borrare som överger yrket, trots ibland tunga arbetsdagar. Många räknar utomhusarbetet till dess positiva sidor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Frihet och ansvar

Borrningsarbetet innebär också att du jobbar självständigt, inte sällan ensam. Du planerar din arbetsdag och fullföljer uppdragen på egen hand. De flesta borrningsföretag opererar över relativt stora områden, vilket innebär att du då och då befinner dig utanför hemorten några dagar i följd.

Brett kunnande och intuition

I arbetet som borrare ingår givetvis reparation och underhåll av borrningsutrustning. Det kräver kunskaper i mekanik, hydraulik, svetsning med mera. Inte sällan måste du åtgärda detta direkt på arbetsplatsen – du ska ha tålamod, vara påhittig och absolut inte ha ”tummen mitt i handen”.

Läs mer om yrket hos arbetsförmedlingen