#32481
Joakim Hjulström
Gäst

Hej Andreas,

I många områden kan grundvattnet ha olika sammansättning på olika djup. Detta beror på den lokala geologin och på vissa platser är det mycket stor skillnad mellan olika marklager. På platser med litet jorddjup ökar risken att ytvatten tränger ner genom sprickor i berget och påverkar det ytnära grundvattnet. Om vattenkvaliteten är bättre djupare ner i berget kan man ”stänga av” de ytligare delarna av berget genom att driva foderrören djupare. Brunnen ger då mindre vatten än vad den skulle gjort, men man undviker att vatten med god respektive dålig kvalitet blandas och brunnen som helhet producerar ett bättre vatten.

Mvh
Joakim