#32482
Joakim Hjulström
Gäst

Hej Karl-Johan,

jag tycker det verkar som att din beräkning av byggnadernas energi- och effektbehov är något i underkant – men det bästa är om du kontaktar en vvs-installatör som får undersöka och göra en bedömning av fastigheten.

Med en 15 kW värmepump skulle du behöva i storleksordningen 300-400 meter aktivt djup, beroende på den lokala geologin och vilken temperatur ni eftersträvar på inkommande till värmepumpen.

Mvh
Joakim