#32489
Joakim Hjulström
Gäst

Hej Teresa,

Det här låter som någon sorts biologisk förorening.
Se föregående svar från Anders Nelson – kan detta stämma även hos er?
Börja med att ta prov på vattnet för att avgöra vad det rör sig om. Är det verkligen alger eller kommer slammet från bakteriell aktivitet?

Hur gick ni till väga när ni rensade brunnen?
Är det möjligt att ni fått in främmande organismer den vägen?

Alger behöver ofta både näringsrikt vatten, så var också uppmärksam på om vattenprovet visar på läckage av vatten med onormalt innehåll av näringsämnen.
De flesta alger behöver också ljus för att trivas. Är brunnen ordentligt försluten?

Klora och eventuellt pumpa ur brunnen, ibland behöver man klora flera gånger för att bli av med problemen.

Mvh
Joakim