#32503

Det är inte ovanligt att den vilande grundvattenytan i berggrunden är på en nivå som är inom foderrören. Det behöver inte betyda att det är något fel på foderrören.

Är det bara nivån som gör att ni tror att foderrören skadats, eller har det skett en förändring?
Om brunnen fortfarande ger ett bra vatten och vatten inte rinner över kanten kan jag inte se att nivån i sig skulle vara skäl till oro.

En vattenprov kan visa om ytvatten eller ytnära grundvatten läcker in i brunnen, jämför också med tidigare provtagningar om kvaliteten ändrats.

Mvh
Joakim