#33021

Hej Johan,

man brukar säga att en person i Sverige använder omkring 150 liter vatten per dygn. För de åtta personerna i hushållen du beskriver blir detta 1200 liter/dygn, vilket brunnen kan leverera på några timmar. I det avseendet skulle jag säga att brunnen räcker till. Två saker är dock viktiga att ha i åtanke. Dels varierar förstås förbrukningen från person till person beroende på hur sparsam man är med vattnet, vilka vitvaror och armaturer man har osv. Dels används i regel den största mängden vatten på kvällar och morgnar.

Ni behöver ett tillräckligt stort magasin av vatten för att klara av de stora tappningarna och ge brunnen tid att fyllas upp.
Detta kan till exempel vara en större hydrofor, men även brunnen i sig rymmer mycket vatten vilket ofta räcker till. Du skriver inte vilken dimension brunnen har men genom att sätta pumpen djupare ner i brunnen får ni ett större magasin. Omkring 500-1000 liter bör räcka.

Mvh
Joakim