#33122

Hej Berit,

fortsätter även svavelvätet att orsaka problem efter behandling av vattnet? Det brukar vanligtvis gå att behandla.

Utan att veta vad det är för slampartiklar kan jag inte svara på om det går att att täta bort partiklarna, det finns många olika möjliga källor som alla måste hanteras på olika sätt. Ett vattenprov kan ge svar på detta.

Har ni gjort några åtgärder ute i brunnen?
Brunnen kan spolas och renspumpas för att få bort järnutfällningar och annat slam som ansamlats under lång tid.
Kommer partiklarna uppifrån kan man sätta en tätning.
Bakterier kan också ge upphov till slam i brunnen som då måste kloras för att bli av med slammet. Har ni tagit ett vattenprov?

Är det istället så att det är berget som släpper partiklar kan det vara mycket svårt att få bukt med problemet. Ett alternativ kan då vara att borra en ny brunn. Har brunnen alltid gett partiklar? Vilken sorts berggrund är brunnen borrad i?

En lokal brunnsborrare kan säkert hjälpa er ta reda på vilken sorts partiklar det handlar om och föreslå lämpliga åtgärder.

Mvh
Joakim