#33308

Hej Elin,

Det korta svaret är att nej, det gör det inte.

500 l/h i timmen avser hur snabbt vatten rinner i brunnen och har inte så mycket att göra med mängden vatten i området.

Börja med att kontrollera hur kapaciteten har uppmätts.
Det bör vara antingen genom pumpning eller blåsning och ska stå på ert borrprotokoll.
Hur mycket vatten som rinner in i en brunn beror framför allt på två saker:
– Storleken på sprickor/porer som leder vatten in i brunnen.
– Tryckskillnaden innanför och utanför brunnen.

När inget vatten tas ur brunnen är grundvattenytan i brunnen vilande och inget vatten rinner in i brunnen.
När man börjar ta ut vatten sjunker nivån och en tryckskillnad uppstår innanför och utanför brunnen.
Ju mer du sänker nivån desto större blir tryckskillnaden och vatten rinner snabbare in i brunnen.

Vid blåsning sänks nivån till botten och tillrinningen är maximal.
Vid pumpning sänks nivån till något annat djup man valt.

Det betyder att ni inte kan räkna med ett stadigt flöde på 500 l/h vid normal användning av brunnen. Nivån i brunnen skulle troligtvis i så fall behövas hållas nära botten kontinuerligt.
Uttaget varierar ofta över dygnet och därmed också tillrinningen.

Om ni borrar en bevattningsbrunn ska denna ligga på ett avstånd på minst 30 meter (Normbrunn -16).
Detta görs för att minska risken att brunnarna påverkar varandra. Skulle de trots detta ha kontakt via någon spricka eller vara borrade i samma vattenmagasin märks det vanligen inte mer än att nivån sjunker någon meter i en brunn medan den andra pumpas. Jag tror inte det finns någon risk att ni skulle dränera marken på grundvatten så att båda brunnarna sinar.