#33407
Håkan Janson
Gäst

Vå brunnsborrare har sänt in två vattenprov för analys. Alla värden är OK utom Turbiditet 21 FNU och PH 9,9.
Vad kan man göra för att åtgärda det ?
Går det att filtrera bort ?
Vilken typ av filter i så fall?
Vattnet luktar lite också initialt men doften dunstar bort efter ett tag.