#10371
Sven Svensson
Gäst

Det artesiska vattnet rinner ut på markytan. Kan det anses Ok?

För övrigt används vattnet endast till markägarens hushåll.