#10370
Anders Nelson
Gäst

Tar du ut mer vatten än vad du behöver i ditt hushåll så kan du ev bli ansvarig. Låt därför inte det artesiska vattnet stå och självrinna till avlopp. I övrigt är det mitt första svar som gäller, alltså:
”Enligt vår gamla vattenlag så har man rätt (om man äger marken) att utan tillstånd utvinna dricksvatten till en eller tvåfamiljsfastighet utan tillstånd.
Vad beträffar ansvaret så är du byggherre och ansvarar därför för alla skador som kan drabba tredje man dvs din granne.
Borrentreprenören ansvarar endast för skador som kan uppst på din fastighet.
I det här fallet så är det sannolikt så att din granne kommer att återfå vattnet så småningom, men det kan lika väl vara den torra sommaren som torrlagt grannens brunn. Ge honom ett gott råd att antingen fördjupa sin grävda brunn eller borra en ny brunn, du har inget ansvar för hans brunn så länge du bara använder vattnet normalt.”
(för fullständig disussionstråd, se inlägg nr 6475 / Ansvarsfråga vid borrning av vattenbrunn – Sven Svensson, söndag 8 oktober 2006, kl. 02:10:19)