#11132
Anders Nelson
Gäst

För att driva ett sk öppet grundvattensystem krävs det att grundvattnet inte innehåller för höga halter av järn-och mangan.
Om man sedan skall återföra vattnet i ett nytt borrhål så skall man se till att man inte släpper vattnet i samma lager/sprickformation som man tar upp det i, då är nämligen risken stor för rundpumpning och därmed temperatursänkning.