#11131
Roland Abrahamsson
Gäst

Med så mycket grundvatten?
Varför inte borra två hål.
Köra genom grundvattenväxlare.
Kör själv en 9kv vp
min flöde 0,29 lit/s.
Två Grundvattenspetsar
A 14 meter ,vattentemp 10-12 grader,södra sverige