#10867
Anders Nelson
Gäst

Skall du värma upp din källare på sikt så installera en vp på 9-10 kw då får du en energitäckning på ca 95%.
Denna anläggning behöver ett aktivt borrdjup på minimum 190 m.
Du kan köra vp på nuvarande förhållanden och installera element efterhand som du själv tycker.
Det är möjligt att du skall ändra temperaturdifferenserna på både varmvatten och radiotorvattnet för att inte få för många start-och stopp så länge du har värme endast på nuvarande sätt, tala med din installatör om detta.