#11033
Anders Nelson
Gäst

För att använda ditt borrhål till en grundvattenanläggning krävs följande:
Borrhålet skall ha en kapasitet på min 50 lit/min.
Vattnet skall vara i stort sätt fritt från järn/mangan.
Du skall kunna släppa ut returvattnet i något vattendrag eller dyligt.
Du kan med fördel använda den till bergvärme, men då behöver du komplettera med ytterligare ett borrhål på ca 70 m, alltså tot ca 130 m räknat som aktivt djup.
Tänk bara på att hål nr 2 skall ligga ca 20 m från det gamla borrhålet.