#9911
Karel Fast
Gäst

enligt 40 §  Konsumenttjänstlagen är näringsidkare skyldig at på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten.Räkningen skall göra möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning.
41§ andra stycken säger = har konsumenten i tid begärt en specificerad räkning, är han inte skyldig att betala förrän en sådan räkning kommer honom till handa.
Det är enligt min mening självklart att brunnsprotokoll är verifikation på arbetets art och omfattning.
Mvh/K