#11230
Anders Nelson
Gäst

Man räknar med att en familj på 4 peroner förbrukar ca 800-1000 liter vatten per dygn.
Detta betyder att borrhålet bör ge min 100lit/timma dvs 2400 lit/dygn.
Vad som sedan är viktigt är att det finns ett förråd, antingen i borrhålet säg 1000 liter eller ett förråd ovan mark som klarar högförbrukningar då båda hushållen duschar,tvättar och diskar samtidigt.
En vanlig trycktank ersätter inte detta förråd om borrhålet inte har 700-1000 liter vatten tillgängligt.