#10869
Fredrik Hansson
Gäst

Problemen med frysning av borrhålet kommer vid långa intervall med minusgrader på in och utgående köldbärare. Var observant på om nivån ökar onormalt i påfyllningskärlet till kollektorn. Ni kan låta tillskottet gå in tidigare om temperaturerna tenderar att bli för låga på köldbäraren.
Tänk på att placera nästa borrhål minst 20 meter från det första om kompensation med ytterligare fördjupning vill undvikas.
Diffen på 6 grader tyder på något dåligt flöde i kretsen. Öka hastigheten på cirkulationspumpen och se om du får bättre värden(3-4 grader).