#10898
Anders Nelson
Gäst

Du har en underdimensionerad energibrunn,-1 in och -5 ut är alldeles för lågt vid den här årstiden och sannolikt är hålet igenfruset.
Med så låga temperaturer så får du många driftstimmar på värmepumpen.
Att strömförbrukningen steg efter servicebesöket beror sannolikt på att man låter tillskottet gå in tidigare för att ev spara värmepumpen och därmed inte få ännu lägre temperaturer på ingående köldbärare.
Kan inte Installatören eller Thermia hjälpa dig med dina problem, (vilket de skall kunna) så vänd dig till SVEP-Svenska Värmepumpföreningen tel 08-52227500, tala med Martin Forsen.