#11113
Anders Nelson
Gäst

Låt din borrentreprenör avgöra detta, då det helt och hållet  beror på de lokala geologiska förhållandena.
Om man går närmre än 10 m så bör borrningen i jordlagren utföras med största försiktighet.