#10343
Anders Nelson
Gäst

Nej det finns det inte vad jag känner till.
Ett avstånd på ca 5 meter är nog rimligt, men det är alltid borraren som bestämmer minsta avstånd då det är denne som har ansvar för eventuella skador.