#11104
Joachim Bende
Gäst

Var kan man få tag på en avtätningsblåsa för att prova sig fram till vilken nivå jag ska gjuta igen mitt borrhål för att bli av med bräckt/relikt vatten? Min idé är att provisoriskt ”blinda av” borrhålet och sedan se vilken tillrinning och vilken vattenkvalité som kan erhållas vid olika nivåer. Jag vill ju inte gjuta igen för mycket. Då är det bättre att rena vattnet.