#10493
Ingemar
Gäst

Tack Anders.
Inget avlopp så vitt jag vet. Den ena grannen har frystoa och den andra har inte varit där på hela sommaren. Jag har själv varit nere i brunnen och skurat brunnsväggarna med rotborste och klorin och kollat vad som fanns på botten. Det enda jag hittade där som inte hörde dit var en brädbit som legat där så länge att den hade sjunkit. Provtagningsfel är inte uteslutet men jag har sökt och hittat en annan teori (http://www.winnerhaga.com/vatten13.html). Hydropressen kan vara källan till bakterierna.

Vad tror du om det?