#10494
Anders Nelson
Gäst

Svårt att säga,visserligen har jag hört att gamla hydropressor med en viss typ av blåsa kunde utveckla bakterier men de borde försvinna då du klorerat.
Jag tror ändå att felkällan ligger på något annat ställe.