#10839
Magnus Liedholm
Gäst

Jag tror att effektuttaget snarare kan öka än minska av bentonit. Vattnets värmeledningsförmåga l är ca 0,57 W/mK och bergets är ca 2-4 W/mK. Om man ersätter 100 % vatten i borrhålet med 100 % bentonitmassa (~50 % vatten och ~50 % lermineral), så blir det ju att värmeledningstalet bör öka istället. Mineral leder energi bättre än vatten. Man kan kanske tycka att energitillströmningen via det tillströmmande vattnet med energi genom borrhållet, försvinner, men denna del är normalt obetydlig ( BFR, Markvärme – En handbok om termiska analyser, Johan Claesson m fl) Är lite osäker på detta, men frågan är aktuell.