#10337
Anders Nelson
Gäst

Har du en brunn som ger vatten så är det inte lönt att försöka fylla upp den med vatten. Däremot så kan man ev täta av ett borrhål vid grundvattenytans överkant och fylla upp denna sträcka med sand lera eller annat material som är fuktigt och som då gör denna sträcka aktiv. Man får dock inte samma utbyte som i en aktiv sträcka i berget, man kan bara räkna med halva värdet. Det kan finnas en nackdel med detta förfarande nämligen att det kan vara svårt att få upp slangen ur borrhålet om så skulle behövas.
Ger din brunn inte några större vattenmängder så är  det inte lönt att försöka ladda magasinet genom att pumpa ut vatten.