#9789
Anders Nelson
Gäst

För det första så har du en låg energiförbrukning i förhållande till normalen, ca 40%, stämmer dina uppgifter?
Om de är riktiga så hade jag valt en vp mellan 5-7 kw och med ett borrdjup på ca 190 m, då får du en energitäckning på 98-99% med en lägsta ingående temperatur under den kalla årstiden kring 0 grader.