#10777
Anders Nelson
Gäst

En 7 kw värmepump behöver i dina trakter ca 140 meter aktivt borrhål i en gnejs eller granit.
Nu har du sannolikt ett kalkberg hos dig och då behöver du sannolikt minst 175 meter aktivt borrhål.
Enlikt konsumenttjänstlagen så har du 10 års reklammationsrätt om du kan bevisa att anläggningen är felaktigt utförd-dimensionerad.