#10111
Fredrik Hansson
Gäst

Ett ”normalhus” i Gtb baserat på 220 kvm behöver ca 150 m aktivt borrdjup och en värmpump på 7 kW. Det finns möjlighet att komplettera befintligt borrhål med ytterligare borra eller markförlagd sliga. Vilket som är bäst i ditt fall är helt beroende på vilka möjligheter du har på din tomt.