#10330
Lars-Göran Andersson
Gäst

Tack för snabbt svar.
Om jag tolkar dej rätt bör jag mao. ha ett totalt borrdjup på 185 meter (150 meter i berg + foderrör).
Du nämner att min VP är överdimensionerad, vad hade varit normalt i mitt fall?